Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Who is We?

Het Nieuwe Instituut, commissionair van het Nederlandse Paviljoen tijdens de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling – La Biennale di Venezia, presenteert Who is We?, de officiële Nederlandse bijdrage aan de biënnale. De biënnale is te bezoeken van 22 mei tot en met 21 november 2021.

Who is We?

Als antwoord op de centrale vraag How will we live together? presenteert Het Nieuwe Instituut Who is We? samen met architect Afaina de Jong en kunstenaar Debra Solomon.

Wie bedoeld wordt met ‘we’, wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd of vanuit een zeer eenzijdig perspectief bekeken. In deze tijd, waarin sociale en ecologische urgenties om onmiddellijke actie en zorg vragen, is het van fundamenteel belang dat ‘we’ een nog meervoudiger voornaamwoord wordt. Het woord ‘we’ zou alle mensen moeten omvatten en meer-dan-mensen zoals de bodem, planten, dieren en microben.

Who is We? roept architecten en stedenbouwkundigen op om zich in te zetten voor deze meervoudigheid door een stedenbouw te presenteren die vrouwelijk is, van kleur, queer en multispecies. De tentoonstelling pleit voor ontwerpwaarden die de huidige dynamiek transformeren in gelijkwaardige en niet-uitbuitende vormen van samenleven.

Afaina de Jong stelt met haar onderzoek The Multiplicity of Other dat de ruimtelijke kennis van de overgrote meerderheid van de andere groepen van fundamenteel belang is om de dominantie van een eenzijdig universeel perspectief op steden te herzien. Gedreven door de urgentie van de klimaatcrisis presenteert Debra Solomon een Multispecies Urbanism die van belang is voor een rechtvaardige stedelijke ontwikkeling die wordt gedreven door wederkerige zorgrelaties.

Het paviljoen is een krachtig pleidooi tegen homogeniteit en monocultuur: verschil en meervoudigheid zijn een voorwaarde voor rechtvaardige, weerbare steden en samenlevingen

Who is We? is geen conclusie, maar eerder een aanleiding voor verder onderzoek, discussie en verbinding met andere praktijken. Aansluitend op het beleidsveld werkt Het Nieuwe Instituut samen met lokale overheden in de steden Amsterdam en Rotterdam.

Values for Survival

De Chief Science Officer van de Gemeente Amsterdam, Professor Dr Caroline Nevejan, ontwikkelt Values for Survival met een diverse internationale groep van ontwerpers en onderzoekers om publiekelijk nieuwe manieren te verkennen om de sociale en ecologische urgenties binnen de stad met elkaar in verband te brengen. Dit lokale, nationale en internationale programma van gesprekken, online onderzoek en essays resulteert in een serie Cahiers ontworpen door Huda AbiFarès.

The Polder of Babel

Het Nieuwe Instituut en de Gemeente Rotterdam hebben de Independent School for the City  opdracht gegeven om The Polder of Babel: A Super-Diverse City in the Anthropocene, waarin wordt onderzocht hoe een gemeenschappelijk gevoel van urgentie in een stad als Rotterdam kan bijdragen aan een groenere toekomst voor alle inwoners.

Open Call

Om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis en onderzoek in architectuur en stedenbouw, hebben Het Nieuwe Instituut en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie drie ontwerpteams geselecteerd om een onderzoeksvoorstel in te dienen met betrekking tot het Nederlandse paviljoen. Deze teams zijn Bureau LADA, Failed Architecture en Studio Wild.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

22/05 – 21/11/2021

Giardini, Venetië

Meer informatie via biennalepavilions.com

 
Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en onderzoeker; Debra Solomon, kunstenaar en onderzoeker
Richard Niessen
RNDR
InnaVisions
Meeusontwerpt
Laura Pappa, Robert Milne
Juan Arturo García
Caroline Nevejan, Chief Science Officer City of Amsterdam; Huda AbiFarès, grafisch ontwerp en co-editor
Mike Emmerik, Simone Rots, Independent School for the City
Lada Hršak, Bureau LADA; Chiara Dorbolò en Daphne Bakker, Failed Architecture; Tymon Hogenelst en Jesse van der Ploeg, Studio Wild