Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Who is We?

De Nederlandse bijdrage aan La Biennale di Venezia 2021

In de presentatie Who is We? worden structuren en narratieven die onze steden nog altijd domineren en bepalen bevraagd en van een alternatief voorzien dat anders is: vrouwelijk, van kleur, queer en multispecies.

 

Podcast

In een serie interviews met diverse betrokkenen en inspiratoren verkent Het Nieuwe Instituut de thema's die ten grondslag liggen aan Who is We?

Multispecies Urbanism

Interview met Debra Solomon

Debra Solomon, die de term Multispecies Urbanism heeft gemunt, benadrukt het belang van het meer-dan-menselijke door het ontwikkelen van breed gedragen sociaal-ecologische stedelijke interventies, waarvoor zij de bodem en het bodemleven ziet als het fundament.

Radical Observation Exercise

Door Debra Solomon

Een reeks bewustmakingsoefeningen voor de ontwikkeling van wederkerige relaties met de ecosystemen van de natuurlijke wereld.

The Multiplicity of Other

Afaina de Jong

Afaina de Jong presenteert een wereld van gewoontes, gebruiken en waarden die geen onderdeel is van de dominante cultuur, maar dat wel zou moeten zijn. 

Wat te doen met ecologie?

Hoe T.J. Demos en andere wezens onze wereld veranderen

De introductie van de notie ‘creatieve ecologie’ gaat gepaard met de dekolonisatie van de natuur – niet dat er een soort oorspronkelijke wildernis of een zuiver, niet-menselijk milieu wordt herwonnen (dat zijn ficties van een gekoloniseerde wereld), maar het milieu wordt wel bevrijd van haar reductie tot ‘natuurlijke hulpbron’, tot een bestaan, uitsluitend voor menselijke exploitatie en consumptie.

Zoöp

Initiator Klaas Kuitenbrouwer geeft een introductie

Het aanpassingsvermogen van niet-menselijke populaties is niet langer opgewassen tegen de ecologische en maatschappelijke druk die er op ze wordt uitgeoefend. Op welke manier kunnen deze populaties tegenwicht bieden tegen uitsluitend mensgerichte mechanismen?

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en onderzoeker; Debra Solomon, kunstenaar en onderzoeker
Richard Niessen
RNDR
InnaVisions
Meeusontwerpt
Laura Pappa, Robert Milne
Juan Arturo García
Caroline Nevejan, Chief Science Officer City of Amsterdam; Huda AbiFarès, grafisch ontwerp en co-editor
Mike Emmerik, Simone Rots, Independent School for the City
Lada Hršak, Bureau LADA; Chiara Dorbolò en Daphne Bakker, Failed Architecture; Tymon Hogenelst en Jesse van der Ploeg, Studio Wild