Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

2021
27
Aug

Met hun The Forbidden Garden of Europe legt Studio Wild bij Spazio Punch in Giudecca een tuin vol ‘invasieve exoten’ aan. De Europese Unie voert actief beleid tegen zulke planten, die vanwege hun etnische en biologische kenmerken worden gezien als bedreiging voor het voortbestaan van inheemse soorten. De planten in dit werk vertegenwoordigen de 35 uitheemse plantensoorten die in lijn met EU-wetgeving uit 2016 mogen worden geweerd van Europese bodem. De tuin is vanaf 27 augustus 2021 te zien.

2021
20
Mei
12:00 – 18:00
Het Nieuwe Instituut Online

Een jaar later dan gepland, vindt op 20 mei 2021 de opening plaats van het Nederlandse paviljoen op de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia. Covid-19 is nog niet uitgewoed en om die reden heeft Het Nieuwe Instituut besloten geen bezoekers uit te nodigen voor de opening in Venetië. Dat heeft ons ook de gelegenheid gegeven na te denken over een hybride opening die recht doet aan de thematiek, aan de inzet van alle betrokkenen en die vrij toegankelijk is.

2020
10
Dec

Op 10 december lanceerde Het Nieuwe Instituut Values for Survival Cahier 2. Dit is de tweede publicatie in het publieksprogramma van Who is We? – de Nederlandse inzending voor de 17e editie van de Biënnale van Venetië. Curatoren Caroline Nevejan (Chief Science Officer van Gemeente Amsterdam) en Jane da Mosto (We Are Here Venice) bespreken onder begeleiding van de muziek van Michel Banabila het onderzoek met deelnemers. Samen buigen ze zich over de vraag hoe en of we intuïtie en ervaringen kunnen delen met mensen die we niet kennen en niet kunnen ontmoeten.

2020
14
Jul
12:00 – 16:00
 

Presentatie van de eerste resultaten binnen Values for Survival, het publieke onderzoeksprogramma van Who is We?, de Nederlandse bijdrage aan de 17e Architectuur Biënnale van Venetië.

2020
21
Mei
19:30 – 20:30
Het Nieuwe Instituut Online

Op donderdag 21 mei, de oorspronkelijk geplande datum voor de opening van het Nederlandse paviljoen in Venetië, nodigen we je uit voor een alternatieve preview van de Nederlandse bijdrage aan La Biennale Architecttura, getiteld Who is We?

2020
26
Mrt

Meerstemmige Steden staat in het teken van de toekomst van de stad en de noodzaak om fundamenteel anders over de waarden achter stadsontwikkeling te denken. Het oorspronkelijke geplande symposium vervalt ten gevolge van de tijdelijke sluiting van Het Nieuwe Instituut en vindt plaats in de vorm van een online gesprek. Het is mogelijk om deel te nemen als toehoorder aan het gesprek via zoom. 

2020
21
Feb

Als onderdeel van de workshop Zoönomic Futures zal de Zweedse crossmediale kunstenaar en onderzoeker Janna Holmstedt praten over Multispecies Communication. Nadien delen Anna van Leeuwen en Klaas Kuitenbrouwer hierover gedachten met haar. Het evenement begint om 17.00 uur. 

2020
21
Feb
13:30 – 17:00
 

Zoönomic Futures is een immersieve training gericht op het ontwikkelen van een praktische ethiek voor een samenleving waarin de mens niet langer centraal staat. De training speelt zich af in de context van een veertig jaar in de toekomst geëxtrapoleerd zoöpconcept.

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en onderzoeker; Debra Solomon, kunstenaar en onderzoeker
Richard Niessen
RNDR
InnaVisions
Meeusontwerpt
Laura Pappa, Robert Milne
Juan Arturo García
Caroline Nevejan, Chief Science Officer City of Amsterdam; Huda AbiFarès, grafisch ontwerp en co-editor
Mike Emmerik, Simone Rots, Independent School for the City
Lada Hršak, Bureau LADA; Chiara Dorbolò en Daphne Bakker, Failed Architecture; Tymon Hogenelst en Jesse van der Ploeg, Studio Wild