Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Aan de hand van het verhaal van zogenaamde invasieve uitheemse of exotische plantensoorten zet The Forbidden Garden of Europe  planten in als metafoor om nieuw licht te werpen op politiek beladen onderwerpen. Op basis van hun etnische en biologische kenmerken is er van 35 soorten bepaald dat zij een bedreiging voor inheemse Europese planten vormen. Daarom is het sinds 2016 in de gehele Europese Unie illegaal om ze te kweken, te verhandelen en te vervoeren. Studio Wild trekt met het project een parallel tussen het lot van deze plantensoorten en het lot van veel van onze naasten die vanwege hun eigen anders-zijn ook niet zomaar kunnen wortelen in Europese bodem.

Studio Wild plaatst vraagtekens bij de Europese wetgeving om zo een gesprek op gang te brengen over de vraag of ruimtelijke, wettelijke en sociale beperkingen kunnen bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. Zoals Voltaire het aan het eind van zijn Candide verwoordde: ‘Il faut cultiver notre jardin.’ Om de wereld om ons heen te veranderen, moeten we de verantwoordelijkheid nemen voor het aanleggen en onderhouden van onze eigen tuin. Met dit concept in het achterhoofd kunnen we met Studio Wild nieuwe manieren van samenleven onderzoeken.

In plaats van planten te weren van Europese bodem, probeert Studio Wild er in de post-coronasamenleving alternatieve vormen van co-existentie te kweken. Dit is hét moment om onszelf te herijken en koers te zetten naar toekomstgerichte oplossingen. In deze tijd van in zichzelf gekeerd beleid op basis van nationalistische belangen  wil The Forbidden Garden of Europe voortbouwen op het idee van Europa als open, gedeelde gemene gronden voor iedereen.

Studio Wild

Het collectief Studio Wild werd in 2018 opgericht door de jonge architecten Tymon Hogenelst en Jesse van der Ploeg. Ze opereren in het spanningsveld tussen politiek, architectuur en natuur en op het snijvlak van verschillende disciplines, waarbij ze de complexiteit van die opgave niet uit de weg gaan. Ze richten zich op de verhouding tussen landschap en architectuur in gebieden die zich aan de voorhoede bevinden van de almaar veranderende wereld om ons heen; vaak plattelandsregio’s met een (nog) lage bevolkings- en bebouwingsdichtheid. De persoonlijke praktijk van het collectief belichaamt als het ware hoe zij die relatie onderzoeken en proberen om in die context tot een nieuwe architectuur te komen.

Om zich op een geslaagde manier aan die landelijke omgeving te kunnen verbinden, verenigt Studio Wild theorie en praktijk. Ze zien het maken van maquettes, prototypes en eigen bouwstenen als onmisbare stappen in het begrijpen van de bouwkundige en constructieve uitdagingen van bouwen in een streek die tegelijkertijd een natuur- en een cultuurlandschap vormt. Ze streven er met projecten binnen deze kaders naar om hun architectuur een bepaalde autonomie mee te geven. Studio Wild benadert iedere locatie en elk project met een originele blik, zodat het bijdraagt aan debat en dialoog. Door zo intiem te werk te gaan, haast met het landschap te onderhandelen, ontstaat er een architectuur met een heel bewuste positionering in tijd en ruimte.

De open call

Studio Wild is een van drie ontwerpteams die middels een open call in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie werden geselecteerd om een onderzoeksvoorstel in te dienen voor de invulling van het Nederlandse paviljoen.

 

datum
27/08/2021
tijd
12:00 – 19:00
taal
Engels
 
locatie
Spazio Punch, Giudecca
Fondamenta S. Biagio, 800/o
30133 Venezia VE, Italy

 

 
Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en onderzoeker; Debra Solomon, kunstenaar en onderzoeker
Richard Niessen
RNDR
InnaVisions
Meeusontwerpt
Laura Pappa, Robert Milne
Juan Arturo García
Caroline Nevejan, Chief Science Officer City of Amsterdam; Huda AbiFarès, grafisch ontwerp en co-editor
Mike Emmerik, Simone Rots, Independent School for the City
Lada Hršak, Bureau LADA; Chiara Dorbolò en Daphne Bakker, Failed Architecture; Tymon Hogenelst en Jesse van der Ploeg, Studio Wild