Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De maatschappelijke druk op niet-menselijke populaties is zo groot geworden dat het hun aanpassingsvermogen ver te boven gaat. Er wordt gezocht naar manieren om deze populaties een middel te geven om een tegenwicht te bieden aan onze menscentrische systemen. Dat is wat een zoöp probeert te doen. Een zoöp is een voorstel voor een nieuw soort organisatie ter ondersteuning van niet-menselijke populaties, een nieuw soort coöperatieve juridische entiteit waarin zowel mensen als uit meerdere soorten bestaande ecologische gemeenschappen partners kunnen worden.

Praktische ethiek voor een postmenscentrische samenleving

De training richt zich op het ontwikkelen van een praktische ethiek voor het leven in een samenleving die niet langer menscentrisch is. De narratieve setting is die van een in het midden van de eenentwintigste eeuw op de oceaan gevestigde zoöp, een drijvend kunstmatig eiland dat buiten de territoriale wateren een grotendeels zelfstandig bestaan leidt. Deelnemers ontwikkelen oplossingen voor problemen die zich in de zoöp voordoen en een manier van leven die zowel humanitaire noden ledigt als tegemoet komt aan posthumanistische waarden en een evenwicht creëert tussen zoönomische behoeften en materiële omstandigheden.

De training is bedoeld voor kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers, organisatoren, planners, denkers en activisten die geïnteresseerd zijn in het ontwikkelen van een praktijk die gebaseerd is op samenwerking tussen mensen en levende niet-mensen ter vervanging van een praktijk die niet-mensen behandelt als een exploiteerbare bron.

Zoönomic Futures is ontwikkeld door:

  • Scenario: Klaas Kuitenbrouwer, onderzoeker bij Het Nieuwe Instituut, initiatiefnemer van het zoöpproject en Sjef van Gaalen, ontwerptheoreticus, medeontwikkelaar van het zoöpconcept.
  • Geluidsontwerp: Mark Bergwerff, theatermaker, geluidskunstenaar. 
  • Grafisch ontwerp: Mislav Žugaj en Marc Loths, grafische ontwerpers.
datum
21/02/2020
tijd
13:30 – 17:00
taal
Engels
 
locatie

Het Nieuwe Instituut
Museumpark 25
3015 CB Rotterdam

toegang

Standaard€ 7,50
Studenten, CJP, Vrienden en Members van Het Nieuwe Instituut€ 3,75

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en onderzoeker; Debra Solomon, kunstenaar en onderzoeker
Richard Niessen
RNDR
InnaVisions
Meeusontwerpt
Laura Pappa, Robert Milne
Juan Arturo García
Caroline Nevejan, Chief Science Officer City of Amsterdam; Huda AbiFarès, grafisch ontwerp en co-editor
Mike Emmerik, Simone Rots, Independent School for the City
Lada Hršak, Bureau LADA; Chiara Dorbolò en Daphne Bakker, Failed Architecture; Tymon Hogenelst en Jesse van der Ploeg, Studio Wild