Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Project

De gebruikelijke tweedeling tussen het menselijke en het niet-menselijke wordt in Stories on Earth aan het wankelen gebracht met een combinatie van ontwerp en het vertellen van verhalen. Failed Architecture (FA) laat zich voor de verbeelding van een radicaal ander wereldbeeld inspireren door de uiteenlopende benaderingen van het niet-menselijke in verschillende culturen. Vanuit die alternatieve wereldbeschouwingen kunnen we ons mensen voorstellen als onderdeel van een ecologisch systeem dat voor zijn functioneren en voortbestaan niet van hen afhankelijk is. In het kader van het project zijn de schrijvers Karin Lachmising, Mizt aan de Maas, en Bassem Saad en ontwerpers Anna Maria Fink, Angelo Renna, en Ameneh Solati benaderd om stil te staan bij drie typen ruimtes die de verhouding tussen het menselijke en niet-menselijke belichamen. Ze reflecteren vanuit hun eigen invalshoeken en met hun eigen expertise op de botanische tuin, de dierentuin en het natuurhistorisch museum. Failed Architecture hoopt multispecies perspectieven te kunnen vertalen naar uitvoerbare scenario’s door het verbeeldingsrijke vermogen dat verhalen bieden om te spelen, te simuleren en te doen-alsof te verbinden aan de pragmatische aanpak van ontwerp.

Biografie

Failed Architecture verbindt de architectuur opnieuw met de echte wereld door nieuwe perspectieven op de gebouwde omgeving te belichten en de betekenis van architectuur in de hedendaagse samenleving te verkennen. FA, een onafhankelijke Amsterdamse stichting die wereldwijd actief is, biedt sinds 2011 een inclusief podium voor kritische gesprekken over de stad, gevoed door onconventionele verhalen van een internationaal netwerk.

De architectuur blijft maar falen. Dat komt doordat we vastzitten in een mondiaal economisch systeem dat winst boven alles stelt en sociale en politieke omstandigheden reproduceert die de controle ondermijnen die mensen over hun gebouwde omgeving zouden kunnen hebben. Ondertussen reduceren de media het ontwerp van de samenleving tot een spectaculair plaatje, met als gevolg dat het publiek een oppervlakkig begrip heeft van wat architectuur is en kan zijn.

FA plaatst vraagtekens bij dominante ruimtelijke trends, verkent alternatieve werkelijkheden en zoekt daarbij ver voorbij de architectuurgemeenschap. Het platform combineert persoonlijke verhalen met onderzoek en reflectie en houdt vast aan het idee dat de architectuur moet gaan over sociale rechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid, popcultuur en subcultuur, representatie en verbeelding en alles wat er gebeurt als een gebouw eenmaal stáát. 

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en onderzoeker; Debra Solomon, kunstenaar en onderzoeker
Richard Niessen
RNDR
InnaVisions
Meeusontwerpt
Laura Pappa, Robert Milne
Juan Arturo García
Caroline Nevejan, Chief Science Officer City of Amsterdam; Huda AbiFarès, grafisch ontwerp en co-editor
Mike Emmerik, Simone Rots, Independent School for the City
Lada Hršak, Bureau LADA; Chiara Dorbolò en Daphne Bakker, Failed Architecture; Tymon Hogenelst en Jesse van der Ploeg, Studio Wild