Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De Independent School for the City start het publieke onderzoeksprogramma The Polder of Babel - a Superdiverse City in the Anthropocene, het parallelprogramma in Rotterdam van Who is We?, de Nederlandse bijdrage aan de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia.

Op uitnodiging van Het Nieuwe Instituut en de Gemeente Rotterdam begint de Independent School for the City een zogenoemde community of learning onder de titel The Polder of Babel – a Superdiverse City in the Anthropocene. Dit publieke onderzoekstraject is een parallelprogramma bij de Nederlandse bijdrage aan de zeventiende Architectuurtentoonstelling van de Biennale di Venezia. The Polder of Babel verbindt de vraag ‘How will we live together?’ van biënnalecurator Hashim Sarkis en de tegenvraag ‘Who is we?’ die centraal staat in het Nederlandse paviljoen, aan de stedelijke ontwikkeling van Rotterdam.

Een gedeeld gevoel van urgentie

Havenstad Rotterdam staat internationaal bekend als een toonbeeld van het Nederlandse vermogen om nieuwe landschappen en stedelijke gebieden uit te denken en aan te leggen. De drijvende kracht achter dit soort ontwikkelingen is zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden altijd een gedeeld gevoel van urgentie en pragmatisme geweest. Op dit moment worstelt Rotterdam – zoals zo veel steden wereldwijd – met de zoektocht naar een nieuw evenwicht in de manier waarop mensen met elkaar en met de natuur samenleven. Waar Rotterdammers aan de ene kant trots kunnen zijn op de status als meest diverse stad van het land, met een geweldige variëteit aan talen, culturen en identiteiten, worden ze aan de andere kant geconfronteerd met grote verschillen in inkomen, woonsituatie en ontwikkelingsmogelijkheden tussen verschillende groepen inwoners. Rotterdam wil tegelijkertijd groen en weerbaar zijn, maar is nog heel sterk afhankelijk van de fossiele industrie en economie van de stad. Deze community of learning onderzoekt hoe een stad die gedoemd lijkt om te vervallen in Babylonische spraakverwarring toch zo’n gemeenschappelijk gevoel van urgentie zou kunnen verzorgen en zo kan bouwen aan een groene toekomst voor iedereen.

In het publieke onderzoeksprogramma wordt de stadsontwikkeling van Rotterdam vanuit verschillende invalshoeken onder de loep genomen volgens de aanpak van de Independent School for the City, als een interdisciplinaire ontmoetingsplaats en kennisuitwisselingscentrum voor (toekomstige) stedelijke professionals. Enerzijds vanuit het Antropoceen, het tijdperk waarin het klimaat en de atmosfeer van de aarde sterk beïnvloed worden door menselijke activiteit, en anderzijds vanuit Rotterdam als superdiverse stad, wat betekent dat meer dan de helft van haar bevolking wordt gevormd door een uiteenlopende mix van etniciteiten.

De Independent School is onlangs aan The Polder of Babel begonnen met een voorbereidend onderzoek waarin de thematiek van het Antropoceen en Superdiversiteit wordt uitgediept met deskresearch, interviews, de analyse van kenmerkende projecten en een aantal publieke (online) gesprekken. In de vervolgfase werkt de Independent School samen met een groep van vijftien medewerkers van verschillende afdelingen van de Gemeente Rotterdam en een aantal andere ruimtelijke professionals die in de regio werkzaam zijn. Ze verankeren de veelomvattende en soms onduidelijke noties van het Antropoceen en Superdiversiteit stevig in de Rotterdamse werkelijkheid door lokale casussen met die blik te benaderen en concreet te maken. Tijdens een bezoek aan de Architectuurbiënnale van Venetië in 2021 bestuderen deelnemers in het kader van The Polder of Babel ook de bijdragen die daar gepresenteerd worden. De community of learning moet leiden tot een openbaar evenement in september volgend jaar, waarin de gezamenlijke uitkomsten en observaties van deze leergemeenschap gepresenteerd worden aan een breder publiek. Meer informatie over de exacte data van de openbare (online) evenementen volgt binnenkort.

In zowel Rotterdam, als Amsterdam wordt een parallelprogramma aan het Nederlandse paviljoen ontwikkeld. Het Amsterdamse parallelprogramma Values for Survival wordt samengesteld door Caroline Nevejan, Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam.

Over de Independent School for the City

De Independent School for the City is een internationale ontmoetingsplaats en kennisuitwisselingscentrum dat de hedendaagse stad op een interdisciplinaire, conceptuele en pragmatische manier benadert. De School ontwikkelt activiteiten waarbij (toekomstige) professionals die aan de stad werken, worden geconfronteerd met de complexe vraagstukken waar steden als Rotterdam mee kampen. De school is een initiatief van Crimson Historians and Urbanists en ZUS (Zones Urbaines Sensibles) en is geworteld in hun praktijken waarin een​​kritische en activistische benadering van de stad wordt gecombineerd met het bewerkstelligen van concrete verandering door architecturale en planningsprojecten. De Independent School for the City is gegrond in een sterk geloof in een incrementele in plaats van een tabula rasa benadering van stadsplanning waarin de scheidslijn tussen kritiek en praktijk enerzijds en onderzoek en beleid anderzijds vervagen.

 

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en onderzoeker; Debra Solomon, kunstenaar en onderzoeker
Richard Niessen
RNDR
InnaVisions
Meeusontwerpt
Laura Pappa, Robert Milne
Juan Arturo García
Caroline Nevejan, Chief Science Officer City of Amsterdam; Huda AbiFarès, grafisch ontwerp en co-editor
Mike Emmerik, Simone Rots, Independent School for the City
Lada Hršak, Bureau LADA; Chiara Dorbolò en Daphne Bakker, Failed Architecture; Tymon Hogenelst en Jesse van der Ploeg, Studio Wild