Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Project

The Forbidden Garden of Europe van Studio Wild is te zien bij Spazio Punch in Giudecca, vanaf 27 augustus 2021. Het werk bestaat uit een tuin vol invasieve exotische plantensoorten die de Europese Unie op haar lijst van invasieve exoten heeft gezet vanwege hun etnische en biologische kenmerken en het feit dat ze een bedreiging vormen voor Europese inheemse soorten. De Europese wet van 2016 bevat een lijst van 35 invasieve plantensoorten die uitgeroeid en van de Europese bodem geweerd moeten worden.

The Forbidden Garden of Europe gebruikt planten als metafoor om nieuw licht te werpen op politiek beladen onderwerpen en vertelt ondertussen het verhaal van invasieve uitheemse plantensoorten. Op basis van hun etnische en biologische kenmerken vormen deze soorten een bedreiging voor inheemse Europese planten en daarom is het in de gehele Europese Unie illegaal om ze te kweken, te verhandelen en te vervoeren. Het doel van het project is een parallel te trekken tussen het lot van deze soorten en het lot van veel van onze buren, die het omdat ze anders zijn moeilijk vinden om in Europa een gemeenschappelijke basis te vinden.

Studio Wild plaatst vraagtekens bij de Europese wetgeving om een discussie uit te lokken over de vraag of ruimtelijke, wettelijke en sociale beperkingen kunnen bijdragen aan een meer inclusieve samenleving. Zoals Voltaire het aan het eind van zijn Candide verwoordde: ‘Il faut cultiver notre jardin.’ Om de wereld om ons heen te veranderen, moeten we de verantwoordelijkheid nemen voor het ontwikkelen van onze tuin. Met dit concept in het achterhoofd kunnen we nieuwe manieren van samenleven onderzoeken.

In plaats van planten van Europese bodem te verbannen, probeert Studio Wild in de post-coronasamenleving co-existentie te cultiveren. Dit is hét moment om onszelf te herijken en koers te zetten naar toekomstgerichte oplossingen. In deze tijd van introspectie en op nationalistische waarden gebaseerde besluitvorming wil The Forbidden Garden of Europe het concept van Europa als een open en gedeelde publieke ruimte voor iedereen uitbouwen.

Biografie

Studio Wild Studio Wild, een collectief van twee jonge Nederlandse architecten, werd opgericht in 2018 door Tymon Hogenelst en Jesse van der Ploeg. Met hun kantoor onderzoeken wij de relatie tussen landschap en architectuur. Het persoonlijke werk van Studio Wild kan worden gezien als belichaming van het onderzoek naar deze relatie en een zoektocht naar nieuwe architectuur in deze context. Met hun bureau opereert de studio voornamelijk in grensgebieden, in het spanningsveld tussen politiek, architectuur en natuur. In regio's die aan het front liggen van een steeds veranderende wereld om ons heen, voornamelijk landelijke landschappen met een lage dichtheid.

Om op een succesvolle manier de dialoog aan te gaan met een dergelijke omgeving, is fysiek als theoretisch werk essentieel. In hun werk streven ze ernaar om Praxis en Theory te verenigen. Het belang van het bouwen van modellen, prototypes en bouwelementen is cruciaal om de uitdagingen van constructie en uitvoering te begrijpen bij het bouwen in een zowel cultureel als natuurlijk landschap. Door binnen deze contexten projecten te initiëren, probeert de studio architectuur te maken met een autonoom karakter. Studio Wild benadert elke plek en elk project met een originele blik en creëert zo een manier van discussie en dialoog. Deze manier van werken op een zeer intieme manier, heronderhandelen met het landschap, resulteert in een architectuur die bewust in tijd en plaats gesitueerd is.

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en onderzoeker; Debra Solomon, kunstenaar en onderzoeker
Richard Niessen
RNDR
InnaVisions
Meeusontwerpt
Laura Pappa, Robert Milne
Juan Arturo García
Caroline Nevejan, Chief Science Officer City of Amsterdam; Huda AbiFarès, grafisch ontwerp en co-editor
Mike Emmerik, Simone Rots, Independent School for the City
Lada Hršak, Bureau LADA; Chiara Dorbolò en Daphne Bakker, Failed Architecture; Tymon Hogenelst en Jesse van der Ploeg, Studio Wild