Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De Architectuurbiennale van Venetië is vanwege de gevolgen van de Covid-pandemie uitgesteld tot volgend jaar. Dat betekent dus ook dat de voorgenomen presentatie Who is We? in het Nederlandse paviljoen pas in 2021 te zien zal zijn. Maar het publieke parallelprogramma Values for Survival dat prof. dr. Caroline Nevejan op uitnodiging van Het Nieuwe Instituut heeft samengesteld, is momenteel in volle gang. Op 14 juli 2020 vindt tussen 12:00 en 16:00 een presentatie plaats in Amsterdam en Venetië van de eerste resultaten van dit onderzoeksprogramma: Cahier 1 en het Exploratorium. 

Values for Survival verbindt de centrale thema’s van het Nederlandse paviljoen – Multispecies Urbanism en Multiplicity of Other – met actuele ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken. Caroline Nevejan, Chief Science Officer van gemeente Amsterdam, vat deze thema’s op als waarden die cruciaal zijn voor een toekomst van onze steden, samenlevingen en planeet.  
 
Values for Survival is vormgegeven als een lokaal, nationaal en internationaal programma van gesprekken, online onderzoek en artikelen waarbinnen een groot aantal onderzoekers, ontwerpers, kunstenaars, activisten en beleidmakers het denken en ontwerp verkent waarmee we in een tijd van onzekerheid en onwetendheid kunnen handelen en overleven. Waarden spelen hierin een doorslaggevende rol. Ze stellen ons niet alleen in staat te navigeren door de complexe landschappen van hedendaagse steden, ze sturen ons ook bij in de richting van welzijn en overleven.

Het programma krijgt een weerslag in een serie (online) Cahiers waarvan de eerste zojuist verschenen is. Deze bundelt een grote diversiteit aan stemmen rond een aantal urgente maatschappelijke, stedelijke en ecologische vraagstukken. Dat gebeurt onder meer tegen de achtergrond van de Omgevingsvisies die alle Nederlandse steden over ongeveer 3 jaar moeten hebben ontwikkeld. Het tweede Cahier verschijnt eind augustus en bundelt de onderzoeken die momenteel plaatsvinden in het Exploratorium.

Het Exploratorium, dat oorspronkelijk de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia als leeromgeving zou gebruiken, is omgevormd tot een online onderzoeksprogramma. Door bewust de samenwerking op te zoeken met We Are Here Venice is een programma mét en vóór Venetië ontwikkeld waarbinnen kunstenaars, ontwerpers, onderzoekers en activisten uit Nederland, Venetië en andere delen van de wereld online samenwerken. Onderwerpen als migratie, waterkwaliteit, zoönomische instrumenten, voedsel verbouwen, toerisme, verboden planten en de taal van geluid worden in twaalf parallelle tracks onderzocht door uitwisseling en ontwikkeling van kennis en ervaringen.  

Aanmelden

De presentatie vindt plaats bij Mediamatic, Amsterdam en op een parallelle bijeenkomst in Venetië. Ook kan het event via een livestream gevolgd worden. Meer informatie en aanmelding.

Who is We?

Who is We?, De Nederlandse bijdrage aan de 17e Architectuurtentoonstelling van La Biennale di Venezia, stelt structuren en narratieven die onze steden nog altijd domineren en bepalen ter discussie en voorziet deze van een alternatief dat anders is: vrouwelijk, van kleur, queer en multispecies. De praktijken en onderzoeken van architect Afaina de Jong en kunstenaar Debra Solomon rond respectievelijk Multiplicity of Other en Multispecies Urbanism vormen het vertrekpunt voor deze presentatie.

Bekijk meer informatie en een serie interviews over de thema's die ten grondslag liggen aan Who is We?.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie neem contact op met press@hetnieuweinstituut.nl of +31(0)10 44 01 268.

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en onderzoeker; Debra Solomon, kunstenaar en onderzoeker
Richard Niessen
RNDR
InnaVisions
Meeusontwerpt
Laura Pappa, Robert Milne
Juan Arturo García
Caroline Nevejan, Chief Science Officer City of Amsterdam; Huda AbiFarès, grafisch ontwerp en co-editor
Mike Emmerik, Simone Rots, Independent School for the City
Lada Hršak, Bureau LADA; Chiara Dorbolò en Daphne Bakker, Failed Architecture; Tymon Hogenelst en Jesse van der Ploeg, Studio Wild