Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Debra Solomon

Debra Solomon is kunstenaar, onderzoeker en educator. In 2017 muntte zij de term Multispecies Urbanism waarmee zij een stedelijke ontwikkeling beschrijft die wordt bepaald door de prioriteiten van ecosystemen in de stad. Multispecies Urbanism bevordert beleidsinnovatie die burgers betrekt als onderdeel van een veerkrachtige stedelijke habitat, gebaseerd op milieu- en voedselrechtvaardigheid voor alle soorten. In Soil in the City: the socio-environmental substrate onderzoekt Solomon dit nieuwe paradigma waarin de natuur stakeholder is met wederkerig recht, als onderdeel van het stedelijk metabolisme en in samenwerking met het maatschappelijk middenveld.

 

In 2010 richtte ze Stichting Urbaniahoeve op waarmee zij stedelijke voedselbossen in de openbare ruimte vormgeeft en produceert, samen met de lokale bevolking, en beheertrainingen in Nederland en Italië ontwikkelt. In het afgelopen decennium onderzocht Solomon met Urbaniahoeve voedselbosbouw in de openbare ruimte, klimaatcrisismitigatie, biodiversiteit en habitatregeneratie in onderzoeksprojecten die het groen en de levende bodem in de stad reanimeren. Huidige projecten betreffen een 55 hectare stedelijk voedselbos in Amsterdam Zuidoost in samenwerking met bewoners en een demonstratievoedselbos in Amsterdam-Noord. De productie van bovengrond en de biodiversiteit van dit bos werden door bodemwetenschappers van Wageningen University beschreven als 'een paradijs op aarde'. Solomon is promovenda aan de Universiteit van Amsterdam op de afdelingen Urban Planning en Designing Urban Experience. 

Francien van Westrenen

Francien van Westrenen studeerde kunst- en cultuurwetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en schreef haar masterscriptie over de toekomst van het kunstmuseum. Na haar afstuderen werkte ze voor diverse culturele instellingen in Nederland; zo was ze elf jaar werkzaam als programmamaker architectuur bij Stroom Den Haag. Daar heeft ze tal van tentoonstellingen verzorgd, waaronder Another Reality. After Lina Bo BardiProposals for a Qualitative Society met Céline Condorelli en Revolutionary Traces met Ângela Ferreira. Samen met Maaike Lauwaert redigeerde ze het boek Facing Value. Radical perspectives from the arts (Valiz, 2017).

 

Sinds maart 2018 is Van Westrenen als hoofd Agentschap van Het Nieuwe Instituut verantwoordelijk voor de bemiddeling tussen Nederlandse ontwerpers, makers en architecten en (inter)nationale platforms, manifestaties en beleidsvorming. Daarbij richt ze zich op de innovatieve kracht en de internationale rol van de verschillende designgebieden.

Caroline Nevejan

Caroline Nevejan introduceert in de programmering rondom de Nederlandse bijdrage aan de 17e Internationale Architectuurtentoonstelling van La Biënnale di Venezia, City Science als nieuwe manier van werken waarin onderzoek, ontwerp en beleid structureel samenwerken aan de stad. Als Chief Science Officer inspireert en verbindt zij in Amsterdam verschillende onderzoeksprogramma’s tussen stad, gemeente, universiteiten en hogescholen. Zij initieert en regisseert onderzoeken op basis van vragen van ambtenaren van verschillende directies van de gemeente en van onderzoekers van de universiteit in alfa-, beta- en gammawetenschappen. Zowel het bepalen van de agenda, het formuleren van de onderzoeksvraag, het research design, de methodologie, als de wijze van valideren en valoriseren, wordt hierbij door de integrale en accumulatieve werkelijkheid van de stad bepaald. Op deze manier bouwen de verschillende partners in Amsterdam een duurzame kennisinfrastructuur rondom de grote uitdagingen van onze tijd als kansengelijkheid, klimaatadaptatie, een gezonde leefomgeving, slimme mobiliteit en digitalisering. 

 

Nevejan bekleedt ook de bijzondere leerstoel Designing Urban Experience bij het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de Universiteit van Amsterdam. Ook Afaina de Jong and Debra Solomon maken deel uit van deze onderzoeksgroep.

Afaina de Jong

Afaina de Jong verkent als architect de grenzen van kunst, populaire cultuur en architectuur in een internationaal en intersectioneel discours. Daarbij integreert zij theorie en onderzoek met design.

Nadat zij enige tijd werkzaam was bij gerenommeerde internationale architectenbureaus, richtte De Jong in 2005 AFARAI op. Dit in Amsterdam gevestigde architectenbureau is gespecialiseerd in ruimtelijk ontwerp en strategie, met de onderliggende intentie om de stemmen van mensen en culturele stromingen die niet traditioneel in de architectuur vertegenwoordigd zijn ruimtelijk vorm te geven. Met behulp van vormen, taal, kleuren en patronen streeft de studio naar een meer holistische en inclusieve beleving van ruimte.

 

Onder de noemer The Multiplicity of Other ontwikkelt De Jong projecten waarmee ze dominante paradigma’s in de architectuur reconstrueert naar het hedendaagse stadsleven om zo ‘de ander’ - onder andere vrouwen, mensen van kleur, LGTBQ  - te verkennen vanuit een interdisciplinair en intersectioneel standpunt, op alle niveaus. Met The Multiplicity of Other ontwikkelt zij waardes, theorieën en methodes voor een nieuw design paradigma. Een belangrijk deel van De Jongs bijdrage in het Nederlandse Paviljoen is gericht op het creëren van Space of Other, het ruimtelijk maken van de complexiteit van het concept The Multiplicity of Other en het bevragen van de heersende modernistische ratio en de ‘universele’ white space van het Rietveldpaviljoen.

 

De Jong is hoofd van de Master Contextual Design aan de Design Academy Eindhoven en was als docent verbonden aan onder andere de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, Sandberg Instituut en ARTEZ. Ze gaf lezingen aan Columbia University GSAPP in New York, the Royal College of Art in Londen, KTH in Stockholm en de Rhode Island School of Design in Providence.

InnaVisions

InnaVisions is kunstenaar en music selecta.

 

InnaVisions vindt inspiratie in de cirkelvorm als bron van creativiteit en muziek van onder andere Sun Ra, Miles Davis, Herbie Hancock, John and Alice Coltrane, and Pharaoh Sanders. Zijn interesse ligt in de vroege jaren 70, toen muzikanten als deze op zoek gingen naar diepere betekenissen in muziek. Hij heeft een analytische benadering van muziek, beweging en beeldende kunst. Zijn onderzoek wordt gedreven door de wens een breder begrip van ruimte en tijd te ontwikkelen, met een unieke en persoonlijke visuele taal als gevolg.

 

InnaVisions werkt op regelmatige basis samen met architect Afaina de Jong aan kunstinstallaties en ruimtelijke ontwerpen voor hedendaagse tentoonstellingsruimten en musea zoals Framer Framed, Baltic Center for Contemporary Art, Textielmuseum Tilburg, TENT Rotterdam, the Storefront for Art and Architecture en het Centraal Museum in Utrecht.

Independent School for the City

De Independent School for the City is een internationale ontmoetingsplaats en kennisuitwisselingscentrum dat de hedendaagse stad op een interdisciplinaire, conceptuele en pragmatische manier benadert. De School ontwikkelt activiteiten waarbij (toekomstige) professionals die aan de stad werken, worden geconfronteerd met de complexe vraagstukken waar steden als Rotterdam mee kampen. De school is een initiatief van Crimson Historians and Urbanists en ZUS (Zones Urbaines Sensibles) en is geworteld in hun praktijken waarin een​​kritische en activistische benadering van de stad wordt gecombineerd met het bewerkstelligen van concrete verandering door architecturale en planningsprojecten. De Independent School for the City is gegrond in een sterk geloof in een incrementele in plaats van een tabula rasa benadering van stadsplanning waarin de scheidslijn tussen kritiek en praktijk enerzijds en onderzoek en beleid anderzijds vervagen.

RNDR

RNDR is een ontwerpstudio voor interactieve media die zich richt op het ontwikkelen van processen, creëren van structuren, ontwerpen van visualisaties, programmeren en creëren van interacties. Het eindresultaat kan zich manifesteren in verschillende media, variërend van interactieve installaties, datavisualisaties, generatieve identiteiten, prints en alles daartussenin - vaak real-time. 
 
 
RNDR wordt getriggerd door hoe informatie en technologie netwerken, culturen, samenlevingen, relaties, gedragingen en interacties tussen mensen transformeert. Hun werk verkent en verbindt zich met hybride ruimten en omarmt zowel het digitale als het fysieke.
 
 
RNDR is opgericht in 2017 in Den Haag. De belangrijkste leden hebben jarenlange ervaring als partners, computerwetenschappers, ontwerpers, art directors en developers bij LUST en LUSTlab.

Richard Niessen

Richard Niessen staat als grafisch ontwerper bekend om zijn kleurrijke affiches en expressieve typografie, vernieuwende identiteiten en zijn samenwerkingen met andere kunstenaars. In 2007 ontwierp hij de tentoonstelling ‘TM-City’, een reizend retrospectief voor het Festival International de l'Affiche, Chaumont, Frankrijk. In 2014 breidde hij dit overzicht uit met het boek en de installatie ‘A Hermetic Compendium of Typographic Masonry’ voor Une Saison Graphique in Le Havre, Frankrijk.

 

Fundamenteel element in zijn praktijk is het samenbrengen van de metafoor van bouwen en de analogie met architectuur, het vormgeven van de gedeelde ruimte en open speelplaatsen van uitwisseling. Het Stedelijk Museum in Amsterdam schreef over Niessen: "Door typografische elementen te stapelen en te ordenen, creëert hij verweven lineaire patronen die met niets anders in de Nederlandse grafische vormgeving te vergelijken zijn."

 

Naast werk in opdracht initieert hij als curator autonome projecten als ‘Based on Bas Oudt’, ‘1: 1: 1’ of ‘Jack’, en startte hij in 2015 ‘The Palace of Typographic Masonry’, een project dat de inbedding van grafisch ontwerp in een bredere cultuurgeschiedenis samenbrengt met experiment, onderzoeken verbinding met andere disciplines. Niessen geeft les aan de KABK in Den Haag en heeft met regelmaat workshops en lezingen gegeven aan studenten over de hele wereld. 

Guus Beumer, artistiek directeur Het Nieuwe Instituut
Francien van Westrenen, Hoofd Agentschap, Het Nieuwe Instituut
Afaina de Jong, architect en onderzoeker; Debra Solomon, kunstenaar en onderzoeker
Richard Niessen
RNDR
InnaVisions
Meeusontwerpt
Laura Pappa, Robert Milne
Juan Arturo García
Caroline Nevejan, Chief Science Officer City of Amsterdam; Huda AbiFarès, grafisch ontwerp en co-editor
Mike Emmerik, Simone Rots, Independent School for the City
Lada Hršak, Bureau LADA; Chiara Dorbolò en Daphne Bakker, Failed Architecture; Tymon Hogenelst en Jesse van der Ploeg, Studio Wild